بالابر مخصوص نصب شیشه

این بالابر هیدرولیکی از تجهیزاتی است که در ساختمان ها برای بالابردن و نصب شیشه های بزرگ استفاده می شود.

این بالابر ریلی قدرت لیفت 300 کیلوگرم شیشه را تا ارتفاع 9/5 متر داراست.