ایستادن روی حفاظ سکوی بالابر هیدرولیکی

پیش نیاز استفاده از هر نوع دستگاه صنعتی رعایت یک سری اصول اولیه و دستورالعمل های مربوط به آن دستگاه است. خواه این دستورالعمل ها فنی بوده و یا مربوط به مسائل ایمنی باشد. بکارگیری بالابر ها نیز شامل همین موضوع می گردد.

طبق یک گزارش که اخیرا در میدان پایونیر شهر سیاتل واقع در ایالت واشینگتن آمریکا ثبت شده است، فردی بعنوان اپراتور یک بالابر هیدرولیکی که از نوع بالابر های آکاردئونی بوده، با نادیده گرفتن دستورالعمل ایمنی بالابر و بالا رفتن از حفاظ سکوی بالابر خود را در مخاطره بزرگی قرار داده و موجب اضطراب شهروندان گردیده است. سابقه انجام چنین حرکتی و ایستادن یا نشستن روی سکوی بالابر، مرگ و یا صدمات بسیار شدید برای افراد بوده و بارها تجربه شده است. این فرد نیز با ایستادن روی سکوی بالابر ممکن بود با از دست دادن کنترل خود دچار سرخوردن یا گیر افتادن پا شده و سقوط کند . که خوشبختانه از این مخاطره جان سالم به در برده است.

از دستورالعمل های ایمنی بالابر ها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

  • بالا نرفتن از بازوها و حفاظ سکوی بالابر
  • استفاده نکردن بیش از ظرفیت مجاز از سکوی بالابر
  • اطمینان حاصل کردن از بسته بودن درب سکوی بالابر قبل از بالا رفتن
  • استفاده نکردن از وسایل اضافی در سکوی بالابر جهت افزایش ارتفاع
  • و بسیاری موارد دیگر …